ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานประเมินโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนด้วยวิถีทางลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดของโรงเรียนวัดบางพูน ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายสุกรี อาดำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,12:06  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน หลักภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางนิตยา ธาตุมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,13:54  อ่าน 473 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การจัดทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการลบจำนวน
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งทิวา คงปรีชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2561,22:35  อ่าน 695 ครั้ง
รายละเอียด..