ตารางเรียน
ตารางเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1
ตารางเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1
ครูประจำชั้น  นางสาวจีรวรรณ สุขบท
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.06 KB
ตารางเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2
ตารางเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2
ครูประจำชั้น  นางสาวจีรวรรณ สุขบท
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.76 KB
ตารางเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3
ตารางเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3
ครูประจำชั้น  นางสาวจิราพร ศาสนา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.69 KB