ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวด "การสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลง บ้านเกิดเมืองนอน"
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจันทรทิพท์ ทัศดี
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,10:05   อ่าน 76 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวด "การสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลง บ้านเกิดเมืองนอน"
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญาติกา สมุทยานนท์
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,10:03   อ่าน 72 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวด "การสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลง บ้านเกิดเมืองนอน"
ชื่อนักเรียน : เด็กชายดนัยเจตน์ พรรณทวี
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,10:00   อ่าน 81 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวด "การสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลง บ้านเกิดเมืองนอน"
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนชาติ อัมพุช
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,09:48   อ่าน 80 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวด"การสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลง บ้านเกิดเมืองนอน"
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสิทธิภาคย์ คงเสมา
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,09:18   อ่าน 64 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี โดยได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญพิชชา ชุบสัมฤทธิ์
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,13:00   อ่าน 90 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงของเด็กและเยาวชน 42 โรงเรียน ทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,12:54   อ่าน 99 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศจากการประกวดระเบียบแถว ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2565,10:33   อ่าน 93 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมเต้นประกอบเพลง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2565,10:20   อ่าน 142 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการทดสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสูงกว่าระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : 2564
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,14:13   อ่าน 142 ครั้ง