ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง และยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมกีฬาภายใน “บางพูนเกมส์” ครั้งที่1 เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ
"วันเกียรติยศ" พิธีรับโล่รางวัล เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพิกุลบงกช โรงเรียนวัดบางพูน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
งานมหกรรมโครงงานคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนวัดบางพูน
ทางกองทัพบกได้นำเกียรติบัตรมามอบให้โรงเรียนวัดบางพูนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพง
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันวิทยาศาสตร์ และวันอาเซียน
สวดบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรฯ
วันสถาปนาโรงเรียนวัดบางพูน ครบรอบ 101 ปี
เด็กหญิงธัญพิชชา ชุบสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดบางพูน ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี โดยได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ณ หอวัดเขียนเขต
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพพันปีหลวง
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พิธีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่ม และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ร่วมกันกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต เพื่อให้คำมั่นสัญญาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรื่องการจัดเตรียมเอกสารและวีดิทัศน์การสอน ประกอบการประเมินตามหลักเกฑ์ วPA
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายแก่วัดบุญชื่นชู และวัดบางพูน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียนปทุมวิลัย
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
รางวัลผ่านการคัดเลือกกิจกรรมเต้นประกอบเพลง
รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565