ผลงานดีเด่น
ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับชมเชย ประเภมสถานศึกษาขนาดกลาง
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)สถานศึกษา ระดับ A
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
รางวัลชนะเลิศการประกวดการสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลง บ้านเกิดเมืองนอน
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
การสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลง บ้านเกิดเมืองนอน
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 65
โรงเรียนวัดบางพูนได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับชมเชย ประจำปีการศึกษา2564
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
โรงเรียนวัดบางพูนเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงของเด็กและเยาวชน 42 โรงเรียน ทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 65