รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดบางพูน
139/1 หมู่ที่ 4   ตำบลบางพูน  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 567-0780
Email : watbangpoon.school.wbps@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :