ผลงานดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้
เพื่อแสดงว่าโรงเรียนวัดบางพูน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2565
ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2565,07:21   อ่าน 156 ครั้ง