ผลงานดีเด่น
โรงเรียนวัดบางพูนเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงของเด็กและเยาวชน 42 โรงเรียน ทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 ทางกองทัพบกได้นำเกียรติบัตรมามอบให้โรงเรียนวัดบางพูน
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงของเด็กและเยาวชน 42 โรงเรียน ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จำนวน 440 คน บนผนังกำแพงด้านทิศใต้ ของสวน "ทศมินทราภิรมย์" ความยาว
286 เมตร เพื่อถ่ายทอดพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

FACEBOOKCOM : โรงเรียนวัดบางพูน
WWW.BANGPOONSCHOOLAC.TH
02-567-0780
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,12:37   อ่าน 268 ครั้ง